Artykuł sponsorowany

Z czego składa się system gaszenia obrabiarek?

Z czego składa się system gaszenia obrabiarek?

W przemyśle, gdzie obrabiarki są nieodłącznym elementem produkcji, istotne jest zapewnienie odpowiedniego bezpieczeństwa. Systemy gaszenia pożarów na obrabiarkach to kluczowy element tego bezpieczeństwa, chroniący zarówno maszyny, jak i pracowników. W artykule przedstawiamy z czego składa się taki system oraz jakie są jego główne funkcje.

Jak jest zbudowany system gaszenia obrabiarek?

Podstawowym elementem każdego systemu gaszenia pożarów jest detekcja pożaru oraz sygnalizacja. W przypadku obrabiarek stosuje się różne rodzaje czujników, które mają za zadanie wykryć zarówno dym, jak i wzrost temperatury czy płomienie. Najczęściej wykorzystywane są czujniki optyczne, termiczne oraz gazowe. Po wykryciu pożaru następuje sygnalizacja akustyczna i optyczna, która informuje pracowników o zagrożeniu oraz uruchamia kolejne etapy systemu gaszenia.

Kolejnym ważnym elementem systemu gaszenia obrabiarekśrodki gaśnicze oraz urządzenia dozujące. W zależności od rodzaju obrabiarki i materiałów stosowanych w procesie produkcyjnym, wybiera się odpowiednie środki gaśnicze. Mogą to być np. gazy obojętne, takie jak argon czy azot, piany gaśnicze lub proszki gaśnicze. Urządzenia dozujące mają za zadanie precyzyjne i szybkie dostarczenie środka gaśniczego w miejsce pożaru. Najczęściej stosowane są wężownice, dysze rozpylające oraz systemy rur rozprowadzających.

Ostatnim etapem systemu gaszenia obrabiarek jest automatyczne gaszenie pożaru oraz kontrola procesu. Po wykryciu pożaru przez czujniki i uruchomieniu sygnalizacji, system automatycznie uruchamia gaszenie przy użyciu odpowiednich środków gaśniczych. W trakcie gaszenia kontrolowany jest proces, aby upewnić się, że pożar został skutecznie ugaszony i nie ma ryzyka jego ponownego wzniecenia. W przypadku potrzeby system może również uruchomić dodatkowe środki bezpieczeństwa, takie jak odcięcie zasilania czy zamknięcie przepustnic wentylacyjnych.

Systemy gaszenia pożarów na obrabiarkach to niezbędny element zapewniający bezpieczeństwo w przemyśle. Składają się one z detekcji pożaru i sygnalizacji, środków gaśniczych i urządzeń dozujących oraz automatycznego gaszenia i kontroli procesu. Dzięki nim możliwe jest szybkie i skuteczne zabezpieczenie maszyn oraz ochrona życia i zdrowia pracowników.