alt
 

Historyczny Rozwój Konstrukcji Pojazdów

Sympozjum jest poświęcone szeroko rozumianej problematyce rozwoju pojazdów kołowych i gąsienicowych. Kolejne edycje będą poświęcone zespołom pojazdów. Pozwoli to na bardziej szczegółową analizę ich konstrukcji. Obecne sympozjum poświęcone będzie systemom hamulcowym pojazdów w ich historycznym rozwoju.


Sympozjum organizacyjnie jest podzielone na:
  • część plenarną, podczas której będą wygłaszane zamówione referaty,
  • część plakatową, podczas której uczestnicy Sympozjum zaprezentują swoją wiedzę związaną z historią pojazdów oraz osiągnięcia dotyczące rekonstrukcji i konserwacji pojazdów,
  • część multimedialną, przeznaczoną do obejrzenia na stronie internetowej www.hrkp.simr.pw.edu.pl na której będą zamieszczone nadesłane prezentacje.

Informacja dla uczestników Sympozjum

  • udział w Sympozjum jest bezpłatny
  • zgłoszenie uczestnictwa wraz ze streszczeniem treści plakatu (~ 400 znaków) i prezentacji multimedialnej prosimy przesłać na adres e-mail lub pocztą do 31.03.2012 r.
  • informacja o zakwalifikowaniu do sesji posterowej i multimedialnej będzie przekazana do dnia 31.03.2012 na stronie internetowej Sympozjum
  • streszczenia zostaną opublikowane w materiałach konferencyjnych. Prosimy przygotować streszczenia zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie Sympozjum. Plakaty powinny mieć wymiary: 900 x 1200
  • pojazdy historyczne będą eksponowane na wewnętrznym parkingu Wydziału SiMR Politechniki Warszawskiej przy ul. Narbutta 84 od godziny 9.30. Prosimy przygotować tablicę informacyjną o pojeździe.

Proponowany program Sympozjum

11.00 – Oficjalne otwarcie Sympozjum
11.15 - 12.00 – Sesja plenarna
12.15 - 12.30 – Przerwa na kawę
12.30 - 14.00 – Sesja plakatowa oraz prezentacja pojazdów
14.00 - 14.15 – Zakończenie Sympozjum
 

Dane kontaktowe

mgr inż. Zbigniew Nowosielski
Ptaki 11
05-332 Siennica
kom 698-686-156
.