Związek Harcerstwa Polskiego

alt

Historia 14 Drużyny Harcerskiej Spadłych Listków do Szyby Przyklejonych Deszczu Kropelką 1996– 2009

    Drużyna istnieje od maja 1996 roku, została powołana do życia z inicjatywy phm. Zbigniewa Nowosielskiego w małej wiosce Ptaki. Nazwa drużyny to fragment wiersza Cypriana Kamila Norwida pt. „Daj mi wstążkę błękitną…”.
Bywałem ja – od Boga nagrodzonym,
Rzeczą – mniej wielką:
Spadłym listkiem, do szyby przyklejonym,
Deszczu kropelką…
alt

    Istnieje pogląd, że takie poetyckie miano przyjęła w czasie II wojny światowej dywersyjna drużyna Armii Krajowej. Patronem 14 DH jest Antek Rozpylacz, piosenką sztandarową – „Mały mundur”, a główną misją drużyny stało się pielęgnowanie etosu Armii Krajowej i Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie.

     Drużyna liczy niewielu członków, ale działa bardzo prężnie. Zajmuje się m.in. działaniami ekologicznymi. Włączyła się aktywnie w akcję Sprzątanie Świata. Na początku prowadzona była dokumentacja miejsc, w których znajdowały się dzikie wysypiska, wysyłano pisma do szkół, strażaków, sołtysów. Patrole ekologiczne przeczesywały okolice na rowerach, gazikiem lub konno. W ramach Harcerskiej Poczty Polowej roznoszono ulotki promujące działania proekologiczne, dostarczano prasę lokalną i wydawnictwa z Fundacji „Nasza Ziemia”. Od 2000 roku akcja przyjęła kryptonim „Operacja Sprzątania Doliny Świdra i Jego Dopływów” i stała się spotkaniem wszystkich, którym leży na sercu przyszłość Ziemi.

   14 DH bardzo duży nacisk kładzie na wychowanie patriotyczne, uroczyście obchodzone są święta państwowe - 11 listopada, 3 maja, rocznica wybuchu II wojny światowej i Cudu nad Wisłą, a także rocznice powstań narodowych. Święto drużyny przypada 1 sierpnia - w rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Harcerze współpracują ze Światowym Związkiem Żołnierzy Armii Krajowej, uczestniczą w obchodach rocznicowych w Stoczku Łukowskim, Latowiczu, Mińsku Mazowieckim. Zachęcają mieszkańców doliny Świdra do wywieszania flag państwowych z okazji rocznic patriotycznych, wielu gospodarzy otrzymało od drużyny gotowe flagi uszyte przez harcerzy.

    Druhny i druhowie biorą udział w akcjach charytatywnych takich jak Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy czy zbiórka pieniędzy dla dzieci potrzebujących pomocy finansowej na leczenie. Tradycję drużyny tworzą wigilijne spotkania, organizacja jasełek, letnie wyjazdy w Bieszczady, sierpniowy piknik hippiczny i listopadowa pogoń za lisem, dokarmianie zwierzyny łownej, sadzenie drzew i krzewów. Drużyna ma kawiarenkę internetową, która znajduje się w jej siedzibie. Na czele Rady Przyjaciół 14-tki stoi Janusz Rewiński. Raz w roku odbywają się spotkania z Radą Rodziców. Drużynie przewodzi Rada Starszych czyli Zastęp Kadrowy.

    Szkołą dla kadry drużyny były obozy stacjonarne w Lubiatowie. Każdy dzień tam zaskakiwał i nie pozwalał na nudę. Był czas na festiwal piosenki harcerskiej, codzienne ogniska a przy nich gawędy, na pracę przy pieleniu szkółki leśnej, na pionierkę obozową, na naukę terenoznawstwa, samarytanki, na obrzędy harcerskie, na teatrzyk obozowy, na pogadanki obywatelskie i biegi patrolowe. Służby obozowe też dostarczały atrakcji ucząc jednocześnie czujności i spostrzegawczości, dbałości o sprzęt, patrzenia na otaczającą przyrodę, przy tym cenić pracę, szanować i kochać życie. Obóz wychowywał harcerzy na dzielnych ludzi, a przy tym na czujnych i gotowych do obrony Ojczyzny obywateli. Sprawdzali swoje umiejętności w udzielaniu pierwszej pomocy, szyfrowaniu i deszyfrażu. Uczyli się strzelać z karabinków i pistoletów pneumatycznych, ćwiczyli musztrę i sprawdzali się w rzucie granatem. Uczestniczyli w szkoleniach przeciwpożarowych i alarmach z użyciem środków pozoracji. To, czego się uczyli na obozie, przekazywali potem swoim młodszym podopiecznym w drużynie. W 2008 roku w nagrodę za intensywną i twórczą pracę kadra pojechała na zimowe zgrupowanie kadry dowódczej do Pasymia koło Olsztyna.

    Członkowie drużyny posługują się tajemniczym Harcerskim Esperanto oraz uczą się sentencji w języku łacińskim. Sekretariat drużyny mieści się w Kawiarence Internetowej. Sekretarka drużyny dh Paulina Cieślak opiekuje się „Kroniką fotograficzną drużyny” obejmującą już kilka tysięcy fotografii, wideoteką i biblioteką drużyny oraz segregatorami tematycznymi. Drużyna organizuje: wycieczki do obiektów muzealnych (Muzeum Katyńskiego, Muzeum Powstania Warszawskiego, Muzeum Wojska Polskiego, Muzeum Broni Pancernej), kursy ratownictwa medycznego, manewry techniczno-obronne, akcję dokarmiania dzikiego ptactwa „Ptaki ptakom”, biwaki, kuligi, wycieczki rowerowe, rajdy samochodem terenowym, korepetycje z fizyki, chemii i matematyki. Przy Zastępie Kadrowym funkcjonuje „Kapituła sprawności, odznaczeń, dystynkcji, znaków, stopni i symboli drużyny”. Kwatermistrz drużyny dba o porządek w zuje także zajęcia „Harcerskiej Szkoły Przetrwania”, „Harcerskiej Szkoły Jazdy Samochodem Terenowym i Pojazdami Specjalnymi”, we współpracy z Warszawskim Klubem Strzeleckim organizuje strzelania.
 
 
 
 
 

 Harcerze 14-stki na poligonie Instytutu Techniki Pancernej i Samochodowej w Sulejówku

 

Współpraca harcerzy z muzealnikami


Harcerskie manewry techniczno obronne (Ptaki 04.11.2007)

 

Off Road  (Ptaki 26-27.05.2011)


Harcerstwo Polskie w wojnie z Rosją Sowiecką

Dane kontaktowe

mgr inż. Zbigniew Nowosielski
Ptaki 11
05-332 Siennica
kom 698-686-156
.