Grupa Rekonstrukcji Historycznej „Parasol”. Używany skrót: GRH „Parasol”.
     Mottem Grupy jest fragment pieśni szturmowej „Parasola”:Godłem nam Biały Ptak, a Parasol to znak.
   
  Grupa używa własnych znaków graficznych
         . alt        alt
 
     Grupa powstała z inicjatywy dawnych harcerzy 265 WLDH-y „Skrzydła” im. Batalionu Parasol i ich przyjaciół.

          Celem Grupy jest zrzeszenie osób zainteresowanych podtrzymywaniem tradycji historycznych, wojskowych i patriotycznych Batalionu „Parasol” poprzez odtwarzanie jego umundurowania, wyposażenia i uzbrojenia.

    Grupa działa na rzecz zdobywania i upowszechniania wiedzy historycznej o Batalionie „Parasol”.

          Członkiem Grupy może zostać każda osoba, która spełni warunki rekrutacji, zastosuje się do postanowień Regulaminu Grupy oraz złoży pisemną deklarację przystąpienia do GRH „Parasol”. Grupa działa na obszarze całego terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

   FORMY DZIAŁALNOŚCI
- wystąpienia na imprezach historycznych,
- udział w imprezach rekonstrukcyjnych i innych o podobnym charakterze,
- utrzymywanie kontaktów z instytucjami o charakterze wojskowym, historycznym i kombatantami,
- utrzymywanie kontaktów ze Środowiskiem Batalionu „Parasol”,
- wydawanie biuletynu o nazwie „Zgrupowanie”
  
         Grupa Rekonstrukcji Historycznej PARASOL jest członkiem Stowarzyszenia Grupa Rekonstrukcji Historycznej PARASOL
z siedzibą w Warszawie, przy ulicy J.E.Osmańczyka 20/105, zarejestrowanego w KRS pod numerem 0000286973.

 

Dane kontaktowe

mgr inż. Zbigniew Nowosielski
Ptaki 11
05-332 Siennica
kom 698-686-156
.