Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie

 
Materiały w trakcie opracowania

Dane kontaktowe

mgr inż. Zbigniew Nowosielski
Ptaki 11
05-332 Siennica
kom 698-686-156
.