Biuro Rekonstrukcyjno – Technologiczne Zabytkowej Inżynierii Pojazdowej

istnieje od 2009 roku. Od tego czasu zostało „wprowadzonych w życie” kilkadziesiąt ważnych projektów. Były to zarówno drobne podzespoły jak i całe pojazdy będące w użyciu do dnia dzisiejszego.

W ramach Biura Rekonstrukcyjno Technologicznego Zabytkowej Inżynierii Pojazdowej zajmujemy się szeroko pojętym wykorzystaniem inżynierii odwrotnej. Opracowywujemy dokumentację techniczną (konstrukcyjną i technologiczną) umożliwiającą wykonanie części, podzespołów i całych pojazdów. Wdrażamy projekty odbudowy pojazdów historycznych, silników, maszyn oraz innych świadectw kultury technicznej.
Inżynieria odwrotna

Nasza oferta obejmuje również:

 • Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
 • Endoskopowa weryfikacja i lokalizacja uszkodzeń wewnętrznych maszyn i silników
 • Ekspertyzy techniczne maszyn, silników i pojazdów
 • Oceny Techniczne Rzeczoznawcy Pojazdowego i Maszynowego
 • Opracowywanie Kart Ewidencyjnych Pojazdów Zabytkowych
 • Działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
 • Diagnostyka pojazdów zabytkowych
 • Tłumaczenia tekstów technicznych ( rosyjskich, niemieckich, angielskich, włoskich i francuskich)
 • Obróbka cyfrowa i digitalizacja
 • Drukowanie 3D modeli przestrzennych
 • Skanowanie modeli przestrzennych
 • Pomiary na maszynie współrzędnościowej
Inżynieria odwrotna
Poznaj nasze możliwości!

Inżynieria odwrotna

Skanowanie modeli przes- trzennych, budowanie modeli 3D CAD, tworzenie dokumentacji 2D (konstrukcyjnej i techno- logicznej), pomiary maszynami współrzędnościowymi…
 

Rzeczoznawstwo

Przygotowywanie ekspertyz technicznych (maszyn, pojazdów i silników), Oceny Techniczne Rzeczoznawcy Pojazdowego i Maszynowego, Opracowywanie Kart Ewidencyjnych Pojazdów Zabytkowych…
 

Renowacja i odbudowa

Renowacja i odbudowa
w pełnym zakresie:
 • pojazdów,
 • maszyn,
 • silników,
 • podzespołów i części,
 

Kolekcja pojazdów

Eksponaty naszej kolekcji można oglądać, wypożyczać, wypróbować w warunkach terenowych. Organizujemy pokazy dynamiczne, prezentacje pojazdów itp…