Udział naszej kolekcji na Operacji Sprzątania Świata (21.09.2009)