Prezentacja na wydziale SiMR Politechniki Warszawskiej (17.04.2008)