alt
 
 
Czołgista wrześniowy kpt. Henryk Nowosielski uczestniczy w prezentacji czołgu zwiadowczego TK-S na Międzynarodowych Targach Uzbrojenia KIELCE 2007.