Referaty przygotowane przez pracowników BR-TZIP

Zbigniew Nowosielski1, Michał Makowski2, Jacek Mateusz Bajkowski3
 
Zarys Historii Ogólnopolskiego Sympozjum „Historyczny Rozwój Konstrukcji Pojazdów” na Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych
 
1.  Wstęp
Ogólnopolskie Sympozjum „Historyczny Rozwój Konstrukcji Pojazdów” jest wydarzeniem poświęconym rozwojowi konstrukcji pojazdów, a także przybliża techniki rekonstrukcji pojazdów, mających znaczenie historyczne. Jest to miejsce spotkań specjalistów zajmujących się szeroko pojmowanymi aspektami rekonstrukcji, odbudowy i rozwoju technicznego pojazdów.
Po raz pierwszy Sympozjum „Historyczny Rozwój Konstrukcji Pojazdów” (HRKP) zostało zorganizowane w 2008 roku przez Instytut Pojazdów Politechniki Warszawskiej. Wydarzenie to cieszyło się dużym zainteresowaniem osób ze środowiska zajmującego się rekonstrukcją pojazdów o znaczeniu historycznym, jak również specjalistów zajmujących się historią techniki i dlatego było kontynuowane w kolejnych latach. Obecnie to wydarzenie wpisało się na stałe do kalendarza konferencji naukowych organizowanych na Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych (SiMR).
Rafał Krajewski 
 
Odbudowa pojazdów zabytkowych z wykorzystaniem nowoczesnych technik inżynierskich
 
1. Wstęp
W 2008 r. podczas zajęć Historia Techniki prowadzonych przez prof. Feliksa Rawskiego otrzymaliśmy propozycję opracowania dokumentacji pozwalającej na wykonanie chłodnicy pojazdu gąsienicowego. Wraz z moim przyjacielem Piotrem Szponderem zgłosiliśmy się do tego projektu.
Bazując na istniejącym egzemplarzu chodnicy stworzyliśmy wymaganą dokumentację. W niedługim odstępie czasu powstała prawdziwa chłodnica, potwierdzając tym samym poprawność wykonania projektu. Był to nasz pierwszy sukces inżynierski wychodzący poza ramy zajęć na wydziale SiMR Politechniki Warszawskiej.

Referat wygłoszony podczas V-ego sympozjum HRKP:

tytułowy

Więcej…

Referat wygłoszony podczas I-ego sympozjum HRKP:

2

Więcej…

Raport z dotyczący przeprowadzonych badań polskich zdobycznych maszyn: tankietki TK-S i ciągnika PZINŻ

alt
  Prezentacja przedstawia materiał przygotowany przez mgr inż. Zbigniewa Nowosielskiego oraz mgr inż. Sergey’a Savov’a dotyczący badań przeprowadzonych przez Rosjan na polskich pojazdach zdobytych w czasie walk. Materiał przygotowany został do wygłoszenia na Ogólnopolskim Sympozjum Historyczny Rozwój Konstrukcji Pojazdów organizowanym corocznie na wydziale SiMR Politechniki Warszawskiej. W okresie II Wojny Światowej armia rosyjska weszła w posiadanie polskich pojazdów: Tankietki „TK-S” oraz ciągnika gąsienicowego „PZINŻ”, które zostały poddane szczegółowym badaniom. Badania w/w pojazdów przeprowadzono w celu wyszukania nowych rozwiązań technicznych do radzieckich konstrukcji a także w celu znalezienia słabych punktów polskich konstrukcji, które mogły być wykorzystane w czasie walk. Prezentowane materiały pokazują jak wielką wagę przywiązywano do takich badań. Bardzo precyzyjnie opisano wiele węzłów konstrukcyjnych Tankietki TK-S oraz ciągnika PZINŻ, które dodatkowo obrazuje dokumentacja fotograficzna.

Więcej…

pokaz podczas Nocy Muzeów maj 2011r.

alt
 
 
  14-tego maja 2011 roku w całej Polsce odbyła się kolejna edycja imprezy kulturalnej z serii Noc Muzeów. Jak co roku cieszyła się ona ogromnym zainteresowaniem. W tym roku również nie zabrakło atrakcji przygotowanych dla widzów. Jedną z nich była możliwość zobaczenia z bliska inscenizacji jednej z najważniejszych walk Powstania Warszawskiego – czyli walki o budynek PASTY zajęty przez Niemców.

Więcej…

...biorące udział w walkach obronnych we wrześniu 1939

alt
 
 
  Referat opracowany przez mgr inż. Zbigniewa Nowosielskiego przygotowany do zaprezentowania na Ogólnopolskim Sympozjum Historyczny
Rozwój Konstrukcji Pojazdów organizowanym corocznie na wydziale SiMR Politechniki Warszawskiej. Referat opisuje pojazdy Wojska Polskiego biorące udział w walkach obronnych we wrześniu 1939 roku, ujęto w nim następujące pojazdy:

Więcej…

alt
 
Paliwa zastępcze umożliwiające eksploatację samochodu wobec braku paliwa płynnego.

   W referacie jest mowa o idei oraz o praktycznym zastosowaniu paliw zastępczych. Paliwa zastępcze to takie paliwa, które umożliwiają eksploatację pojazdu wobec braku benzyny lub oleju napędowego.

Więcej…