Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej zorganizował po raz szósty spotkanie naukowców, popularyzatorów i praktyków związanych z techniką i zabytkową techniką motoryzacyjną.
Nawet motoryzacyjni laicy nie są w stanie nie zauważyć zwiększającej się na naszych drogach, a zwłaszcza ulicach, liczby potężnych SUV-ów i różnego rodzaju aut terenowych.

Więcej…

alt
  W czerwcowym numerze Automobilisty ukazał się artykuł ilustrujący i opisujący trzecią edycję sympozjum „Historyczny Rozwój Konstrukcji Pojazdów”.

Więcej…

alt
Lata 20, to okres poszukiwań przez wszystkie armie świata nowych rozwiązań w dziedzinie transportu. Choć ciągle jeszcze trakcja konna stanowiła dominujące rozwiązanie to wszyscy albo prawie wszyscy zdawali sobie sprawę, że jej zmierzch jest tylko kwestą czasu.
Doświadczenia I wojny światowej i wojny polsko-bolszewickiej (zagon pancerno- motorowerowy na Żytomierz), oraz wcześniejsze doświadczenia armii amerykańskiej w wojnie z Meksykiem, gdzie na większą skalę wojska USA użyły samochodów osobowych Doge, wskazywały dobitnie, że sprawny transport silnikowy jest właściwym kierunkiem rozwoju . Oczywiście w pewnych warunkach zastąpienie konia i piechura wciąż było niemożliwe, ale jazdy mechaniczne były coraz sprawniejsze, miały lepsze osiągi, możliwości transportowe.

Więcej…

alt

„Zabytkowe Pojazdy Militarne”

W wydaniu specjalnym AUTOMOBILISTY o numerze 01/2010 pt. „Zabytkowe Pojazdy Militarne” ukazał się obszerny artykuł pt. „Carden –Loyd MkVI protoplasta TKS?”. Artykuł opisuje historię powstania Carden – Loyd’a, a także historię budowy zainspirowanych Craden-Loyd’em czołgów serii TK. W artykule opisany jest sposób kierowania tankietką oraz działanie planetarnej skrzynki biegów objaśnione z wykorzystaniem schematów kinematycznych. Fotografie wykonane zostały podczas pomiarów dokonywanych przez BR-TZIP w 2009 r w The Tank Museum Bovington (Anglia).

Więcej…

alt
Został odnaleziony w Norwegii, gdzie służył jako ciągnik w gospodarstwie rolnym. Ze szwedzkiego muzeum w Axvall trafił, jako dar, do zbiorów Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie i staraniem grupy entuzjastów wrócił tam gdzie powstał, czyli Zakładów Mechanicznych Ursus- dawniej PZInż. Tam zostały odremontowane podstawowe zespoły i uzupełnione brakujące elementy pancerza, niestety nie udało się wtedy odbudować silnika i ciągle pozostawał nieruchomym eksponatem. Już wtedy zainteresował się nim pan Zbigniew Nowosielski, którego ojciec, kapitan Henryk Nowosielski, pełnił służbę wojskową w 4. Batalionie pancernym w Brześciu i zajmował się remontami między innymi TKS.
 

 

Więcej…

alt
Ptaki, mała wioska na południe od Warszawy, stała się świadkiem pokazu zimowej sprawności jeżdżącej tankietki wyprodukowanej około roku 1935 w PZInż. Pojazd jest własnością Muzeum Wojska Polskiego, ale jego remont i uruchomienie to zasługa wielu osób, które jako wolontariusze poświęciły swój czas i pieniądze aby ten niezwykły zabytek ożył. Podstawowego remontu dokonano w zakładzie macierzystym, czyli dzisiejszych Zakładach Metalowych Ursus, zaś doprowadzenie do stanu pełnej sprawności ruchowej podjął się pan Zbigniew Nowosielski, którego Ojciec Henryk ponad 70 lat temu zajmował się naprawami tych pojazdów w Batalionie pancerno- Motorowym w Brześcu.
 

Więcej…