z-ca dowódcy IV rejonu Z.W.Z Komendant Parku Sprzętu Motorowego i Wyszkolenia Obwodu Łuków Kryptonim "Łoś"- Armii Krajowej

 
Broszura nr9   (3.05.2009)