Kurier Mazowiecki 30.05.2012r.
Kurier Warszawski 23.03.2012r.
Kurier Mazowiecki 30.05.2012r. Kurier Warszawski 23.03.2012r.