"STOCZEK ŁUKOWSKI": Prezentacja czołgu rozpoznawczego TK-S

  Na skwer miejski w centrum Stoczka wjechały polskie i nie- mieckie pojazdy wojskowe z czasów II wojny światowej, w tym czołg rozpoznawczy TK-S. Widzowie mogli zobaczyć sceny z czasów kampanii wrześniowej 1939 roku. Zrekonstruowano m.in. scenę zestrzelenia bijącego na alarm na kościele dzwonu przez Niemców wkraczających do Stoczka 12 września 1939 roku.

  Kombatanci z łezką w oku przywoływali wspomnienia, budzące się na widok mundurów i uzbrojenia, dzieci ze zdziwieniem dopytywały się, jak się jeździło w takiej tankietce. Odpowiedzi na te pytania udzielali pasjonaci historii z grup rekonstrukcyjnych, a przede wszystkim
Zbigniew Nowosielski - inicjator i realizator tego wydarzenia. Prezentacji  tankietki towarzyszyła promocja wydawnictw regionalnych oraz wystawa o tematyce wojennej. Po zakończeniu działań w centrum miasta ich uczestnicy w asyście grup rekonstrukcyjnych udali się na kwaterę wojenną na miejscowym cmentarzu, gdzie złożyli kwiaty na grobie kapitana Henryka Nowosielskiego, któremu ta impreza była dedykowana.