Serwis Pierwszego Kontaktu

 
 
Przyjęcie zlecenia serwisowania pojazdu (telefoniczne lub e-mail’owe uzgodnienie zakresu usługi).
Odbiór samochodu od klienta i zapisanie warunków wykonania usługi.
Test drogowy i wstępna ocena stanu technicznego samochodu. Uzgodnienia uzupełniające z klientem.
Odstawienie samochodu do serwisu i kontrola przebiegu pracy.
Kontrola końcowa w serwisie.
Odstawienie samochodu do klienta i zapoznanie z zakresem wykonanych prac.
 
 
 
Rozliczenie.
 

Contact Us

mgr inż. Zbigniew Nowosielski
Ptaki 11
05-332 Siennica
phone +48 (025) 799-20-08
cell +48 698-686-156