Anglia – The Tank Museum w Bowington

There are no translations available.

Pomiary pancerza czołgu lekkiego VICKERS Mark E

alt
Nasza współpraca z Panem Zbigniewem Nowosielskim rozpoczęła się na początku 2008r. Wtedy to, jako studenci Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej wzięliśmy udział w projekcie odbudowy dokumentacji płaskiej chłodnicy czołgu zwiadowczego TK-S. Bardzo szybko okazało się iż takie wspólne działania są bardzo pożyteczne. Dla nas studentów była to wielka szansa zdobycie cennego doświadczenia podczas prac rekonstrukcyjnych, na zagłębienie się w wątki historyczne nieodzownie związane z każdym z pojazdów a także na osobiste wzięcie udziału odbudowie Polskiej Floty Pojazdów Wojennych. Pan Nowosielski absolwent tegoż samego wydziału Politechniki Warszawskiej w oparciu o swoje ogromne doświadczenie i wiedzę mógł stworzyć zespół, który pod jego kierownictwem do dnia dzisiejszego specjalizuje się w inżynierii odwrotnej. Działania naszego zespołu przyczyniły się do realizacji kilku projektów i stanowiły podstawę do przeprowadzenia jednego z najbardziej zaawansowanych logistycznie – wyjazdu do Bovington w Anglii.

Read more...

Muzeum Powstania Warszawskiego

There are no translations available.

 

Konferencja prasowa 10.01.2012

Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy

There are no translations available.

 
Materiały w trakcie opracowania

Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie

There are no translations available.

 
Materiały w trakcie opracowania

Muzeum Techniki w Chlewiskach

There are no translations available.

 
Matreiały w trakcie opracowania

Contact Us

mgr inż. Zbigniew Nowosielski
Ptaki 11
05-332 Siennica
phone +48 (025) 799-20-08
cell +48 698-686-156