Uczelnie wyższe

Politechnika Warszawska

There are no translations available.


Seminarium "Ochrona Pojazdów Zabytkowych" 05.06.2012Klub Absolwentów Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej

 

POKRAK (03-04.03.2012)


Planowane Spotkania Absolwentów Wydziału SIMR w 2012 roku (czwartki)
 •  8 marca,
 • 10 maja,
 • 11 października,
 • 13 grudnia (świąteczno- noworoczne)

Spotkanie opłatkowe (15.12.2011)


12.05.2011


Spotkanie opłatkowe (16.12.2010)


10.03.2009


 

Spotkanie opłatkowe (15.12.2009)


10.10.2008


19.03.2007


18.05.2007Spotkanie opłatkowe (14.12.2007)


Wystawa fotografii "Kasanci Ostoi" na Politechnice Warszawskiej


15.11.2006


Spotkanie opłatkowe (15-12-2006)Fundacja Rozwoju Pojazdów i Maszyn Roboczych

 

 
  W grudniu 1995 roku powstała Fundacja Rozwoju Pojazdów i Maszyn Roboczych. Fundacja ma inicjować i wspierać rozwój polskiej myśli konstrukcyjno-projektowej w zakresie eksploatacji samochodów oraz innych pojazdów i maszyn roboczych. Do celów Fundacji należy również kultywowanie tradycji politechnicznych w zakresie projektowania i konstrukcji oraz budowy i eksploatacji pojazdów samochodowych i innych maszyn, wspieranie procesów kształcenia specjalistycznego w wymienionych wyżej dziedzinach, podejmowanie badań nad historią oraz obecnym stanem rozwoju polskiej i zagranicznej myśli technicznej. Fundacja ma także podejmować działania na rzecz ekologicznych rozwiązań problemów motoryzacji, w tym wykorzystania pojazdów i maszyn w gospodarce. Fundusze na swoją działalność Fundacja czerpie od sponsorów oraz z działalności gospodarczej. Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Edukacji Narodowej.
 
 

Tematami plakatów i referatów były:

 1. Pierwszy pułk czołgów w Polsce
 2. Doktryna wykorzystania polskiej broni pancernej w okresie międzywojennym
 3. Wkład prof. Edwarda Habiha w rozwój broni pancernej
 4. Od Carden Loyd'a do TKS'a
 5. 4 batalion pancerny w Brześciu
 6. kpt. Henryk Nowosielski uczestnik kampani Wrześniowej 1939r., żołnierz 4 bat. panc. w Brześciu
 7. Bojowa i technologiczna charakterystyka czołgu rozpoznawczego TKS
 8. Wielki powrót tankietki z norweskiego pola do Polski
 9. Pierwszy etap rekonstrukcji tankietki
 10. Silnik Polski Fiat 122 A C pożyczony od samochodu pożarniczego Polski Fiat 621 B
 11. Demontaż dla realizacji celów dokumentacyjnych i okazjonalna naprawa silnika od samochodu pożarniczego Polski Fiat 621
 12. Odbudowa i naprawa główna oryginalnego silnika TKS-a. Silnik częściowo rozmontowany (zdjęta głowica) przebywał przez wiele lat pod „gołym niebem”
 13. Naprawa układu przeniesienia napędu, układu hamulcowego, osprzętu silnika oraz naprawa usterek wyłowionych podczas testów eksploatacyjnych na wypożyczonym od Polskiego Fiata 621 silniku
 14. I Grupa Rekonstrukcji Historycznej Polskiej Broni Pancernej „SMOK”

 

Akademia Podlaska

There are no translations available.

 
Materiały w trakcie opracowania

Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych

There are no translations available.

 
 

Wojskowa Akademia Techniczna

There are no translations available.

Oddział Historyczny Wojskowej Akademii Technicznej - manewry w Ptakach (18.02.2012)

Politechnika Śląska

There are no translations available.

Prace dyplomowe


Wspornik wentylatora chlodnicy czołgu TKS

   W 2012 roku student Politechniki Śląskiej Pan Przemysław Płaza obronił pracę inżynierską zatytułowaną "Rekonstrukcja wspornika zespołu wentylatora chłodnicy czołgu zwiadowczego TKS". Promotorem pracy był dr mgr inż. Marek Wyleżoł pracownik Katedry Podstaw Konstrukcji Maszyn, specjalista ds. Inżynierii odwrotnej. BR-TZIP w ramach współpracy z uczelnią udostępniło polimerową kopię wspornika, która była wykonana podczas prac rekonstrukcyjnych czołgu TKS w laboratoriach biura.
 
   Poniżej prezentujemy prezentację projektu inżynierskiego Pana Przemysława.
 

Contact Us

mgr inż. Zbigniew Nowosielski
Ptaki 11
05-332 Siennica
phone +48 (025) 799-20-08
cell +48 698-686-156