There are no translations available.

Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej

Strony tytułowe jednodniówek wydanych przez Pana Zbigniewa Nowosielskiego

 

Publikacja wydana przez Katarzynę Markiewicz


Kwatera Wojenna w Stoczku Łukowskim

 

      Historia budowy Kwatery Wojennej w Stoczku Łukowskim

       Budowę Kwatery zainicjował p. Zbigniew Nowosielski na spotkaniu z Zarządem Koła S.Z.Ż.A.K. w dniu 14 lutego 1995r. Projekt został zaakceptowany i przyjęty. Powołano Komitet Budowy, a przewodnictwo powierzono kol. Zygmuntowi Budzyńskiemu.
Budowa kontynuowana była w III etapach.
I etap to miesiące luty – maj 1995r. w tym okresie odbywały się konsultacje z proboszczem parafii ks. prałatem J. Huszulakiem i burmistrzem Januszem Królem. Uzyskano poparcie i obietnicę pomocy w organizacji budowy. Plan zagospodarowania cmentarza i projekt budowy Kwatery Wojennej opracowany został przez młodego absolwenta Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej p. Krzysztofa Pęszkala (wnuka kpt. Henryka Nowosielskiego). 7 maja 1995r. odbyła się uroczystość wkopania aktu erekcyjnego, poświęcenia symbolicznego grobu nieznanego żołnierza z krzyżem brzozowym i terenu kwatery, ogrodzonego drągowiną.
II etap budowy, to pozyskanie środków finansowych. Otwarte zostało konto w Banku Spółdzielczym. Zwrócono się z apelem do społeczeństwa, zakładów i instytucji, do rodzin poległych i zmarłych o dobrowolne wpłaty pieniężne. W ciągu miesiąca wpłynęły pierwsze wpłaty na konto od p. Andrzeja Pucisa z Warszawy, pp. Newelskich, pp. Starzyńskich, p. Szymczyka i innych. Uzyskano również skromną sumę od Rady Pamięci Walki
i Męczeństwa. Jednak gros środków finansowych otrzymaliśmy od miejscowych władz administracyjnych, dzięki bardzo pozytywnemu ustosunkowaniu się do naszych poczynań burmistrza Janusza Króla i jego zastępcy Bogdana Szczepanika. Wiele pomocy uzyskaliśmy od instytucji i mieszkańców w postaci dostawy materiałów, jak żwir, ziemia, kamienie, wypożyczenie maszyn (koparka, betoniarka, spawarka i inne).
Już w miesiącach jesiennych 1995r. przystąpiono do kontynuowania robót.
                      - zalano fundament pod „ścianę pamięci”,
                      - wymurowano 22 słupki ogrodzeniowe,
                      - wytyczono kwatery na groby (p. J. Kosil – bezinteresownie)
Roboty powyższe wykonała 5-osobowa ekipa budowlana górali przysłanych przez
p. Zbigniewa Nowosielskiego i częściowo przez niego finansowanych (śniadania i kolacje górale jedli w stołówce przyzakładowej firmy FLUIDRUT p. Michała Nowosielskiego).
W III etapie kontynuowane były następujące prace
                     - wmurowano „ścianę pamięci” z tablicami,
                    - wybudowano ogrodzenie drewniane z gontów,
                    - wykonano bramę wejściową z kapliczkami na słupkach frontowych (figurki Matki Boskiej i Chrystusa Frasobliwego wykonał Michał Sałasiński na prywatne zlecenie   Zbigniewa Nowosielskiego),
                     - wymurowano 6 grobów,
                    - uporządkowano teren.
Dzięki inicjatywie wielu osób, wsparciu finansowym władz i społeczeństwa oraz członków obu Kół dokonano pięknego czynu w postaci wybudowanej „Kwatery Wojennej”, która będzie trwałą pamięcią o przeszłości, o walce i poświęceniu naszego społeczeństwa.
 
Prezydium Komitetu Budowy Kwatery
     1. Zygmunt Budzyński – Przewodniczący Komitetu
     2. Paweł Serzysko – Prezes Koła S.Z.Ż.A.K.
     3. Roman Baran – Prezes Koła Z.K. i W.P.
     4. Tadeusz Sudykowski – członek prezydium
     5. Jan Rosa – członek prezydium
     6. Franciszek Gajowniczek – członek prezydium
 
Członkowie najbardziej aktywni
w pracach pomocniczych i porządkowych przy budowie:
 
1. Tadeusz Sudykowski ,
2. Jan Rosa,                                                              Stefan Soczewka,
3. Franciszek Gajowniczek,                                   Jan Kocielniak,
4. Roman Baran,                                                     Stanisław Drabiński,
5. Władysław Rosa,                                                Władysław Stosio,
6. Marian Śnieżek,                                                   Zygmunt Mikos
7. Władysław Miszta,
8. Witold Wiśniewski,
9. Stanisław Kot,
10. Zygmunt Świeczak,
11. Marian Lasota
 
 

          AKT EREKCYJNY

    Działo się to dnia 7 maja 1995 roku w czasie pontyfikatu papieża Polaka, Jana Pawła II, kadencji prezydenckiej Lecha Wałęsy, w 50 rocznicę zakończenia najtragiczniejszej z wojen, II wojny światowej, na cmentarzu grzebalnym w Stoczki Łukowskim, miejscowości, która zapisała się w historii kraju zwycięska bitwą gen. Józefa Dwernickiego z wojskami carskimi w dniu 14 lutego 1831r.
                                                      ks. prałata JÓZEF HUSZCZALUK
w obecności przedstawicieli władz, wojska, duchowieństwa, kombatantów i społeczeństwa miasta Stoczka Łukowskiego i okolic poświecił plac pod Kwaterę Wojenną żołnierzy i ludności cywilnej związanych z miastem rejonem urodzeniem, walką i działalnością konspiracyjną.
    Inicjator stworzenia Kwatery Wojennej Pan Zbigniew Nowosielski, syn Henryka, najstarszego z żyjących kombatantów, związany urodzeniem i sercem z miastem, przy wydatnej pomocy członków Związków Kombatantów , miejscowego proboszcza parafii i mieszkańców Stoczka Łukowskiego, dając świadectwo pamięci czynów i zasług, heroizmu, patriotyzmu, oddania i nieśmiertelności Tych, którzy w walce o wolność Polski życie swe w ofierze złożyli, postanawia stworzyć miejsce w postaci Kwatery Wojennej.
   Oby pamięć ich czynów przetrwała na zawsze w naszej pamięci i pamięci potomstwa.
 

 
02.20.2011
 
01.11.2011

Wystawa "Kasanci Ostoi"


Wystawa w Stoczku Łukowskim 


 

Zrekonstruowana tablica po kradzieży z Pomnika Bitwy Pod Stoczkiem Łukowskim

 

Materiały szkoleniowe kpt Henryka Nowosielkiego Komendanta Parku Sprzętu Motorowego Łączności i Wyszkolenia

 

Prezentacja pojazdów używanych w II-giej Armii Wojska Polskiego (Stoczek Łukowski 9.05.2010)

 

Contact Us

mgr inż. Zbigniew Nowosielski
Ptaki 11
05-332 Siennica
phone +48 (025) 799-20-08
cell +48 698-686-156