There are no translations available.

Związek Harcerstwa Polskiego

alt

Historia 14 Drużyny Harcerskiej Spadłych Listków do Szyby Przyklejonych Deszczu Kropelką 1996– 2009

    Drużyna istnieje od maja 1996 roku, została powołana do życia z inicjatywy phm. Zbigniewa Nowosielskiego w małej wiosce Ptaki. Nazwa drużyny to fragment wiersza Cypriana Kamila Norwida pt. „Daj mi wstążkę błękitną…”.
Bywałem ja – od Boga nagrodzonym,
Rzeczą – mniej wielką:
Spadłym listkiem, do szyby przyklejonym,
Deszczu kropelką…
alt

    Istnieje pogląd, że takie poetyckie miano przyjęła w czasie II wojny światowej dywersyjna drużyna Armii Krajowej. Patronem 14 DH jest Antek Rozpylacz, piosenką sztandarową – „Mały mundur”, a główną misją drużyny stało się pielęgnowanie etosu Armii Krajowej i Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie.

     Drużyna liczy niewielu członków, ale działa bardzo prężnie. Zajmuje się m.in. działaniami ekologicznymi. Włączyła się aktywnie w akcję Sprzątanie Świata. Na początku prowadzona była dokumentacja miejsc, w których znajdowały się dzikie wysypiska, wysyłano pisma do szkół, strażaków, sołtysów. Patrole ekologiczne przeczesywały okolice na rowerach, gazikiem lub konno. W ramach Harcerskiej Poczty Polowej roznoszono ulotki promujące działania proekologiczne, dostarczano prasę lokalną i wydawnictwa z Fundacji „Nasza Ziemia”. Od 2000 roku akcja przyjęła kryptonim „Operacja Sprzątania Doliny Świdra i Jego Dopływów” i stała się spotkaniem wszystkich, którym leży na sercu przyszłość Ziemi.

   14 DH bardzo duży nacisk kładzie na wychowanie patriotyczne, uroczyście obchodzone są święta państwowe - 11 listopada, 3 maja, rocznica wybuchu II wojny światowej i Cudu nad Wisłą, a także rocznice powstań narodowych. Święto drużyny przypada 1 sierpnia - w rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Harcerze współpracują ze Światowym Związkiem Żołnierzy Armii Krajowej, uczestniczą w obchodach rocznicowych w Stoczku Łukowskim, Latowiczu, Mińsku Mazowieckim. Zachęcają mieszkańców doliny Świdra do wywieszania flag państwowych z okazji rocznic patriotycznych, wielu gospodarzy otrzymało od drużyny gotowe flagi uszyte przez harcerzy.

    Druhny i druhowie biorą udział w akcjach charytatywnych takich jak Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy czy zbiórka pieniędzy dla dzieci potrzebujących pomocy finansowej na leczenie. Tradycję drużyny tworzą wigilijne spotkania, organizacja jasełek, letnie wyjazdy w Bieszczady, sierpniowy piknik hippiczny i listopadowa pogoń za lisem, dokarmianie zwierzyny łownej, sadzenie drzew i krzewów. Drużyna ma kawiarenkę internetową, która znajduje się w jej siedzibie. Na czele Rady Przyjaciół 14-tki stoi Janusz Rewiński. Raz w roku odbywają się spotkania z Radą Rodziców. Drużynie przewodzi Rada Starszych czyli Zastęp Kadrowy.

    Szkołą dla kadry drużyny były obozy stacjonarne w Lubiatowie. Każdy dzień tam zaskakiwał i nie pozwalał na nudę. Był czas na festiwal piosenki harcerskiej, codzienne ogniska a przy nich gawędy, na pracę przy pieleniu szkółki leśnej, na pionierkę obozową, na naukę terenoznawstwa, samarytanki, na obrzędy harcerskie, na teatrzyk obozowy, na pogadanki obywatelskie i biegi patrolowe. Służby obozowe też dostarczały atrakcji ucząc jednocześnie czujności i spostrzegawczości, dbałości o sprzęt, patrzenia na otaczającą przyrodę, przy tym cenić pracę, szanować i kochać życie. Obóz wychowywał harcerzy na dzielnych ludzi, a przy tym na czujnych i gotowych do obrony Ojczyzny obywateli. Sprawdzali swoje umiejętności w udzielaniu pierwszej pomocy, szyfrowaniu i deszyfrażu. Uczyli się strzelać z karabinków i pistoletów pneumatycznych, ćwiczyli musztrę i sprawdzali się w rzucie granatem. Uczestniczyli w szkoleniach przeciwpożarowych i alarmach z użyciem środków pozoracji. To, czego się uczyli na obozie, przekazywali potem swoim młodszym podopiecznym w drużynie. W 2008 roku w nagrodę za intensywną i twórczą pracę kadra pojechała na zimowe zgrupowanie kadry dowódczej do Pasymia koło Olsztyna.

    Członkowie drużyny posługują się tajemniczym Harcerskim Esperanto oraz uczą się sentencji w języku łacińskim. Sekretariat drużyny mieści się w Kawiarence Internetowej. Sekretarka drużyny dh Paulina Cieślak opiekuje się „Kroniką fotograficzną drużyny” obejmującą już kilka tysięcy fotografii, wideoteką i biblioteką drużyny oraz segregatorami tematycznymi. Drużyna organizuje: wycieczki do obiektów muzealnych (Muzeum Katyńskiego, Muzeum Powstania Warszawskiego, Muzeum Wojska Polskiego, Muzeum Broni Pancernej), kursy ratownictwa medycznego, manewry techniczno-obronne, akcję dokarmiania dzikiego ptactwa „Ptaki ptakom”, biwaki, kuligi, wycieczki rowerowe, rajdy samochodem terenowym, korepetycje z fizyki, chemii i matematyki. Przy Zastępie Kadrowym funkcjonuje „Kapituła sprawności, odznaczeń, dystynkcji, znaków, stopni i symboli drużyny”. Kwatermistrz drużyny dba o porządek w zuje także zajęcia „Harcerskiej Szkoły Przetrwania”, „Harcerskiej Szkoły Jazdy Samochodem Terenowym i Pojazdami Specjalnymi”, we współpracy z Warszawskim Klubem Strzeleckim organizuje strzelania.
 
 
 
 
 

 Harcerze 14-stki na poligonie Instytutu Techniki Pancernej i Samochodowej w Sulejówku

 

Współpraca harcerzy z muzealnikami


Harcerskie manewry techniczno obronne (Ptaki 04.11.2007)

 

Off Road  (Ptaki 26-27.05.2011)


Harcerstwo Polskie w wojnie z Rosją Sowiecką

Contact Us

mgr inż. Zbigniew Nowosielski
Ptaki 11
05-332 Siennica
phone +48 (025) 799-20-08
cell +48 698-686-156