Referaty przygotowane przez pracowników BR-TZIP

There are no translations available.

Zbigniew Nowosielski1, Michał Makowski2, Jacek Mateusz Bajkowski3
 
Zarys Historii Ogólnopolskiego Sympozjum „Historyczny Rozwój Konstrukcji Pojazdów” na Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych
 
1.  Wstęp
Ogólnopolskie Sympozjum „Historyczny Rozwój Konstrukcji Pojazdów” jest wydarzeniem poświęconym rozwojowi konstrukcji pojazdów, a także przybliża techniki rekonstrukcji pojazdów, mających znaczenie historyczne. Jest to miejsce spotkań specjalistów zajmujących się szeroko pojmowanymi aspektami rekonstrukcji, odbudowy i rozwoju technicznego pojazdów.
Po raz pierwszy Sympozjum „Historyczny Rozwój Konstrukcji Pojazdów” (HRKP) zostało zorganizowane w 2008 roku przez Instytut Pojazdów Politechniki Warszawskiej. Wydarzenie to cieszyło się dużym zainteresowaniem osób ze środowiska zajmującego się rekonstrukcją pojazdów o znaczeniu historycznym, jak również specjalistów zajmujących się historią techniki i dlatego było kontynuowane w kolejnych latach. Obecnie to wydarzenie wpisało się na stałe do kalendarza konferencji naukowych organizowanych na Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych (SiMR).
There are no translations available.

Rafał Krajewski 
 
Odbudowa pojazdów zabytkowych z wykorzystaniem nowoczesnych technik inżynierskich
 
1. Wstęp
W 2008 r. podczas zajęć Historia Techniki prowadzonych przez prof. Feliksa Rawskiego otrzymaliśmy propozycję opracowania dokumentacji pozwalającej na wykonanie chłodnicy pojazdu gąsienicowego. Wraz z moim przyjacielem Piotrem Szponderem zgłosiliśmy się do tego projektu.
Bazując na istniejącym egzemplarzu chodnicy stworzyliśmy wymaganą dokumentację. W niedługim odstępie czasu powstała prawdziwa chłodnica, potwierdzając tym samym poprawność wykonania projektu. Był to nasz pierwszy sukces inżynierski wychodzący poza ramy zajęć na wydziale SiMR Politechniki Warszawskiej.
There are no translations available.

Referat wygłoszony podczas V-ego sympozjum HRKP:

tytułowy

Read more...

There are no translations available.

Referat wygłoszony podczas V-ego sympozjum HRKP:

tytułowy

Read more...

Referat wygłoszony podczas I-ego sympozjum HRKP:

 
 

Read more...

Raport z dotyczący przeprowadzonych badań polskich zdobycznych maszyn: tankietki TK-S i ciągnika PZINŻ

 
  Prezentacja przedstawia materiał przygotowany przez mgr inż. Zbigniewa Nowosielskiego oraz mgr inż. Sergey’a Savov’a dotyczący badań przeprowadzonych przez Rosjan na polskich pojazdach zdobytych w czasie walk. Materiał przygotowany został do wygłoszenia na Ogólnopolskim Sympozjum Historyczny Rozwój Konstrukcji Pojazdów organizowanym corocznie na wydziale SiMR Politechniki Warszawskiej. W okresie II Wojny Światowej armia rosyjska weszła w posiadanie polskich pojazdów: Tankietki „TK-S” oraz ciągnika gąsienicowego „PZINŻ”, które zostały poddane szczegółowym badaniom. Badania w/w pojazdów przeprowadzono w celu wyszukania nowych rozwiązań technicznych do radzieckich konstrukcji a także w celu znalezienia słabych punktów polskich konstrukcji, które mogły być wykorzystane w czasie walk. Prezentowane materiały pokazują jak wielką wagę przywiązywano do takich badań. Bardzo precyzyjnie opisano wiele węzłów konstrukcyjnych Tankietki TK-S oraz ciągnika PZINŻ, które dodatkowo obrazuje dokumentacja fotograficzna.

inż. Rafał Krajewski
 

Prezentacja:

 
 
 

Read more...

pokaz podczas Nocy Muzeów maj 2011r.

 
  14-tego maja 2011 roku w całej Polsce odbyła się kolejna edycja imprezy kulturalnej z serii Noc Muzeów. Jak co roku cieszyła się ona ogromnym zainteresowaniem. W tym roku również nie zabrakło atrakcji przygotowanych dla widzów. Jedną z nich była możliwość zobaczenia z bliska inscenizacji jednej z najważniejszych walk Powstania Warszawskiego – czyli walki o budynek PASTY zajęty przez Niemców.

To właśnie w związku z przygotowaniem inscenizacji walk Biuro Rekonstrukcyjno- Technologiczne Zabytkowej Inżynierii Pojazdowej wystawiło „czołg minę” – GOLIATH’a. Udziałowi zrekonstruowanego GOLIATH’a towarzyszyła pokazywana na 11 piętrze budynku PASTY prezentacja zatytułowana Historia odbudowy GOLIATH’a. Prezentacja była dostępna dla osób, które przed jak i po inscenizacji zdecydowały się na wejście na taras widokowy najwyższego w Polsce w czasie II-giej Wojny Światowej budynku.
 
  Prezentacja przedstawia etapy rekonstrukcji pojazdu GOLIATH. Reportaż fotograficzny obejmuje wszystkie działania zaistniałe od idei zrekonstruowania pojazdu do momentu kiedy odbyły się pierwsze testy oraz oficjalna prezentacja na
IV – tym Ogólnopolskim Sympozjum Historyczny Rozwój Konstrukcji Pojazdów.
 
inż. Rafał Krajewski
 

Prezentacja:

 
 
 

Read more...

...biorące udział w walkach obronnych we wrześniu 1939

 
  Referat opracowany przez mgr inż. Zbigniewa Nowosielskiego przygotowany do zaprezentowania na Ogólnopolskim Sympozjum Historyczny Rozwój Konstrukcji Pojazdów organizowanym corocznie na wydziale SiMR Politechniki Warszawskiej. Referat opisuje pojazdy Wojska Polskiego biorące udział w walkach obronnych we wrześniu 1939 roku, ujęto w nim następujące pojazdy:

 • Rower PWU wz. 35 z CKM Browning wz. 30
 • Motocykl MOJ 130
 • Motocykl CWS M 55
 • Motocykl Sokół 600 RT M 211
 • Motocykl Sokół 1000 M111
 • Polski Fiat 508/III
 • Polski Fiat 614
 • Polski Fiat 618
 • Polski Fiat 621
 • Pierce-Arrow
 • Samochody ciężarowe URSUS
 • Samochód Berliet CBA
 • Samochody Chevrolet
 • Samochód ciężarowy Praga RV
 • Czołg FT-17
 • Czołg R-35
 • Czołg Hotchkiss H-35
 • Czołg Vickers E
 • Czołg 7TP
 • Czołgi rozpoznawcze TK-3, TKF, TKS
 • Polski Fiat 508/III „Łazik”
 
  Każdy z pojazdów charakteryzowany jest poprzez: dane techniczne, fotografie a także informację opisującą jego udział w walkach i genezę powstania.
inż. Rafał Krajewski
 

Prezentacja:

 
 
 

Read more...

 
Paliwa zastępcze umożliwiające eksploatację samochodu wobec braku paliwa płynnego.

   W referacie jest mowa o idei oraz o praktycznym zastosowaniu paliw zastępczych. Paliwa zastępcze to takie paliwa, które umożliwiają eksploatację pojazdu wobec braku benzyny lub oleju napędowego.

 
  Drewno, węgiel drzewny, koks obok różnego rodzaju gazów z powodzeniem mogą być stosowane jako alternatywa dla paliw płynnych. W instalacje do zasilania paliwami zastępczymi były wyposażane nie tylko ciężarówki, ale także samochody osobowe, motocykle, a nawet rowery z silnikami doczepnymi. Ciężarówka 5- tonowa zużywała na 100 km około 50 kg drewna, natomiast samochody osobowe kilkanaście kilogramów. Szczególnym impulsem dla rozwoju zastosowania paliw zastępczych była II Wojna Światowa gdzie brak wystarczającej ilości ropy naftowej był jednym z kluczowych problemów do rozwiązania. Z racji niższych parametrów (moc silnika mniejsza o około 30 %) oraz kłopotów w obsłudze, instalacje takie nie były z reguły stosowane w pojazdach bojowych na większą, masową skalę.
 
  W referacie skupiono się przede wszystkim na instalacjach do generowania gazu ssanego uzyskiwanego z paliw stałych: drewno, węgiel drzewny, koks. Ze względu na specyficzne parametry gazu ssanego pojazdy napędzane tego rodzaju paliwem były odpowiednio zmodyfikowane (silnik, układ napędowy).
 
  Do wad tego typu instalacji możemy zaliczyć: duży ciężar i objętość paliwa i instalacji, a także kłopotliwą obsługę (rozpalanie paleniska trwa do 20 minut).
Pełna wersja referatu dostępna na stronie www.hrkp.simr.pw.edu.pl
mgr inż. Zbigniew Nowosielski
 

Prezentacja:

 
 
 

Read more...

Contact Us

mgr inż. Zbigniew Nowosielski
Ptaki 11
05-332 Siennica
phone +48 (025) 799-20-08
cell +48 698-686-156