Raport z dotyczący przeprowadzonych badań polskich zdobycznych maszyn: tankietki TK-S i ciągnika PZINŻ

 
  Prezentacja przedstawia materiał przygotowany przez mgr inż. Zbigniewa Nowosielskiego oraz mgr inż. Sergey’a Savov’a dotyczący badań przeprowadzonych przez Rosjan na polskich pojazdach zdobytych w czasie walk. Materiał przygotowany został do wygłoszenia na Ogólnopolskim Sympozjum Historyczny Rozwój Konstrukcji Pojazdów organizowanym corocznie na wydziale SiMR Politechniki Warszawskiej. W okresie II Wojny Światowej armia rosyjska weszła w posiadanie polskich pojazdów: Tankietki „TK-S” oraz ciągnika gąsienicowego „PZINŻ”, które zostały poddane szczegółowym badaniom. Badania w/w pojazdów przeprowadzono w celu wyszukania nowych rozwiązań technicznych do radzieckich konstrukcji a także w celu znalezienia słabych punktów polskich konstrukcji, które mogły być wykorzystane w czasie walk. Prezentowane materiały pokazują jak wielką wagę przywiązywano do takich badań. Bardzo precyzyjnie opisano wiele węzłów konstrukcyjnych Tankietki TK-S oraz ciągnika PZINŻ, które dodatkowo obrazuje dokumentacja fotograficzna.

inż. Rafał Krajewski
 

Prezentacja:

 
 
 

Contact Us

mgr inż. Zbigniew Nowosielski
Ptaki 11
05-332 Siennica
phone +48 (025) 799-20-08
cell +48 698-686-156