Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów

There are no translations available.

Zbigniew Nowosielski1, Michał Makowski2, Jacek Mateusz Bajkowski3
 
Zarys Historii Ogólnopolskiego Sympozjum „Historyczny Rozwój Konstrukcji Pojazdów” na Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych
 
1.  Wstęp
Ogólnopolskie Sympozjum „Historyczny Rozwój Konstrukcji Pojazdów” jest wydarzeniem poświęconym rozwojowi konstrukcji pojazdów, a także przybliża techniki rekonstrukcji pojazdów, mających znaczenie historyczne. Jest to miejsce spotkań specjalistów zajmujących się szeroko pojmowanymi aspektami rekonstrukcji, odbudowy i rozwoju technicznego pojazdów.
Po raz pierwszy Sympozjum „Historyczny Rozwój Konstrukcji Pojazdów” (HRKP) zostało zorganizowane w 2008 roku przez Instytut Pojazdów Politechniki Warszawskiej. Wydarzenie to cieszyło się dużym zainteresowaniem osób ze środowiska zajmującego się rekonstrukcją pojazdów o znaczeniu historycznym, jak również specjalistów zajmujących się historią techniki i dlatego było kontynuowane w kolejnych latach. Obecnie to wydarzenie wpisało się na stałe do kalendarza konferencji naukowych organizowanych na Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych (SiMR).

Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów

There are no translations available.

Rafał Krajewski 
 
Odbudowa pojazdów zabytkowych z wykorzystaniem nowoczesnych technik inżynierskich
 
1. Wstęp
W 2008 r. podczas zajęć Historia Techniki prowadzonych przez prof. Feliksa Rawskiego otrzymaliśmy propozycję opracowania dokumentacji pozwalającej na wykonanie chłodnicy pojazdu gąsienicowego. Wraz z moim przyjacielem Piotrem Szponderem zgłosiliśmy się do tego projektu.
Bazując na istniejącym egzemplarzu chodnicy stworzyliśmy wymaganą dokumentację. W niedługim odstępie czasu powstała prawdziwa chłodnica, potwierdzając tym samym poprawność wykonania projektu. Był to nasz pierwszy sukces inżynierski wychodzący poza ramy zajęć na wydziale SiMR Politechniki Warszawskiej.

Stabilizacja toru ruchu pojazdu przy wykorzystaniu sił napędowych

There are no translations available.

Referat wygłoszony podczas V-ego sympozjum HRKP:

tytułowy

Read more...

Systemy zwiększające stateczność pojazdu na sliskiej nawierzchni oraz podczas wjazdu i zjazdu ze stromego zbocza

There are no translations available.

Referat wygłoszony podczas V-ego sympozjum HRKP:

tytułowy

Read more...

Opis procesu technologicznego odbudowy tankietki TK-S

Referat wygłoszony podczas I-ego sympozjum HRKP:

 
 

Read more...

Contact Us

mgr inż. Zbigniew Nowosielski
Ptaki 11
05-332 Siennica
phone +48 (025) 799-20-08
cell +48 698-686-156