Modelarz 6/2010

 
  W czerwcowym numerze miesięcznika Modelarz ukazał się kolejny artykuł opisujący corocznie organizowanie Sympozjum „Historyczny Rozwój Konstrukcji Pojazdów”. W 2010 roku zorganizowano już trzecią edycję sympozjum. Podczas tego sympozjum zwrócono szczególną uwagę na rozwój i konstrukcję nadwozi pojazdów.

 
W czasie sympozjum wygłoszono 3 referaty:
  1. Rozwój konstrukcji nadwozi pojazdów w ujęciu historycznym
  2. Przedstawienie sylwetki inż. Czesława Nawrota – twórcy lub współtwórcy takich nadwozi polskich samochodów, jak: „Muł”, „Syrena”, „Ogar” i „Polonez” oraz wersji nadwozi samochodów: „Warszawa” i „Fiat 126p”
  3. Rozwój nadwozi samochodów w kontekście współczynnika oporu powietrza cx.
 
 
 
 
 
 

Contact Us

mgr inż. Zbigniew Nowosielski
Ptaki 11
05-332 Siennica
phone +48 (025) 799-20-08
cell +48 698-686-156