Rzeczoznawca Samochodowy Nr 186 4/2013

There are no translations available.

 
CADILLAC Marszałka - procedura weryfikacji w procesie odbudowy pojazdu
 
Zbigniew Nowosielski
Rafał Krajewski
 
                    Poprawne ustalenie zakresu prac i założeń kosztorysowych dla odbudowywanego pojazdu jest niezmiernie istotne. Bez tych podstawowych informacji nie jest możliwe rozpoczęcie jakichkolwiek prac lub podejście do nich w prawidłowy sposób.
                    Zanim rozpoczniemy prace przy odbudowie pojazdu musimy wiedzieć na jego temat maksymalnie dużo. Potrzebne są informacje odnośnie: modelu, marki, produkowanych wersji, egzemplarzy zachowanych na świecie itp. Następnie niezbędne jest zgromadzenie informacji dotyczących stanu technicznego egzemplarza, który chcemy odbudować. Do tego właśnie potrzebna jest OCENA STANU TECHNICZNEGO, o której będzie mowa w dalszej części artykułu.
                    Proces odbudowy zabytkowych pojazdów niezależnie od typu, marki i pochodzenia powinien być przeprowadzony z należytą starannością, dbałością o szczegóły i z wykorzystaniem technologii stosowanych w okresie produkcji. Takie początkowe założenie winno „przyświecać" większości prac renowacyjnych. Realizacja takiej ścieżki postępowania niesie za sobą niebagatelne koszty.
                    Decydującym czynnikiem w przypadku odbudowy pojazdu jest budżet i jego wielkość z góry określa warunki postępowania. Idealnym rozwiązaniem wydaje się być posiadanie pojazdu:
•    którego zaplecze części zamiennych jest rozbudowane (części są nadal produkowane lub dostępne),
•    do którego posiadamy fabryczną dokumentację z procedurami napraw mechanicznych i blacharskich,
•    którego stan nie wymaga dużego wkładu finansowego,
•    na odbudowę którego mamy dostateczną ilość środków finansowych.
Sytuacje takie zdarzają się bardzo rzadko, jeśli w ogóle występują. Tak właśnie jest z samochodem Cadillac stojącym w Muzeum Motoryzacji w Warszawie.
                    Historia związana z tym pojazdem sięga 1934 roku, kiedy to zakłady Cadillac należące do koncernu General Motors wyprodukowały go na zamówienie Władz Polskich. Zmiany w nadwoziu oraz „opancerzenie" zrealizowała prawdopodobnie firma wyspecjalizowana w tego typu działaniach.
                    Był to pojazd dla Marszałka Józefa Piłsudskiego. Posiadał kilka modyfikacji w stosunku do wersji cywilnych m.in. zwiększony prześwit, podwyższony dach oraz opancerzenie kuloodporne. W kolejnych latach był użytkowany m.in. w Kolumnie Zamkowej Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Ignacego Mościckiego.
                    W drugiej połowie lat 40. XX w. Marszałkowskiego Cadillaca użytkowało Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego Polski Ludowej. Silnik oryginalny został „zajeżdżony" i w jego miejsce zaadaptowano inny. Świadczą o tym przeróbki króćców chłodnicy oraz dorobione „kowalskie" mocowania silnika. Aktualnie w samochodzie silnika brak. Brakuje też osprzętu deski rozdzielczej, zdewastowano wnętrze, wycięto skórzaną tapicerkę drzwi, zniszczono kanapy oraz próbowano przestrzelić szyby.
                    Ostatnim etapem „podróży" Cadillaca było Muzeum Motoryzacji przy ulicy Filtrowej 62 w Warszawie. Auto od wielu lat bezskutecznie czekało na odbudowę, jednak sytuacja finansowa nigdy nie pozwoliła na jej rozpoczęcie.
                    W 2013 roku z inicjatywy Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zrodził się pomysł na usprawnienie i wyeksponowanie pojazdu Cadillac 20 Imperial Sedan w budynku należącym do Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
                   Dnia 13 marca 2013 powołany został ZESPÓŁ SPOŁECZNY dla OPRACOWANIA INWENTARYZACJI oraz WSTĘPNEJ DOKUMENTACJI KONSERWATORSKIEJ ODBUDOWY POJAZDU CADILLAC 20 IMPERIAL SEDAN i ZAŁOŻEŃ KOSZTORYSOWYCH.
W skład zespołu weszli:
1.    Piotr DOBROWOLSKI - Dział Bibliografii Wojskowej Centralnej Biblioteki Wojskowej, dokumentalista,
2.    inż. Jerzy JASIUK - dyrektor Muzeum Techniki - Honorowy Przewodniczący Zespołu,
3.    Marcin KAMIŃSKI - kierownik Krajowego Centrum Publikacji NATO STO, dokumentalista,
4.    Jerzy KOSSOWSKI - redaktor naczelny miesięcznika dawnej motoryzacji „Automobilista",
5.    Piotr MADY - kierownik Muzeum Motoryzacji Muzeum Techniki - Wiceprzewodniczący Zespołu, główny koordynator,
6.    Józef Tomasz MOTYLEWSKI - licencjonowany rzeczoznawca PZM ds. pojazdów zabytkowych, członek Automobilklubu Łódzkiego,
7.    Małgorzata MROCZKOWSKA, Dyrektor Archiwum Ministerstwa Spraw Zagranicznych,
8.    mgr inż. Zbigniew NOWOSIELSKI, właściciel Biura Rekonstrukcyjno-Technologicznego Zabytkowej Inżynierii Pojazdowej,
9.    Maksymilian SOKÓŁ -POTOCKI - kierownik Działu Bibliografii Wojskowej Centralnej Biblioteki Wojskowej, dokumentalista,
10.    dr Jan Tarczyński - dyrektor Centralnej Biblioteki Wojskowej, historyk motoryzacji - Przewodniczący Zespołu, główny konsultant,
11.    Jerzy UKLAŃSKI, pracownik Biura Kultury i Dziedzictwa w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
12.    dr Andrzej ŻAK, Dyrektor Centralnego Archiwum Wojskowego.
                    Na jednym z pierwszych spotkań zespół przygotował materiały mogące pomóc we właściwej weryfikacji muzealnego obiektu, były to m.in.:
•    oficjalna dokumentacja firmy Cadillac z lat 1933-1937,
•    materiały ikonograficzne prezentujące zachowane współcześnie egzemplarze samochodu Cadillac zbliżone do modelu z muzeum,
•    archiwalne materiały ikonograficzne prezentujące egzemplarze samochodów Cadillac zbliżonych do modelu z muzeum.
                    Po przeanalizowaniu zebranych materiałów sekcja dokumentalistów doszła do wniosku, że znajdujący się w Muzeum Motoryzacji model samochodu to prawdopodobnie Cadillac Fleetwood Special Seven-Passenger Limousine lub Cadillac Fleetwood Special Seven-Passenger Sedan, Series 30 (ewentualnie jego spersonalizowana modyfikacja).
                    Kolejnym etapem na długiej drodze do pełnej odbudowy Cadillaca Marszałka była OCENA STANU TECHNICZNEGO. Ocenę zleconą przez dr Jana Tarczyńskiego wykonał mgr inż. Zbigniew Nowosielski właściciel Biura Rekonstrukcyjno - Technologicznego Zabytkowej Inżynierii Pojazdowej wraz z asystentem inż. Rafałem Krajewskim.
                    OCENA STANU TECHNICZNEGO została zrealizowana wg autorskiej procedury zapewniającej sprawdzenie wszystkich węzłów badanego pojazdu. Ponumerowane czynności zmuszają mechanika współpracującego z rzeczoznawcą do postępowania według narzuconego schematu, co minimalizuje możliwość popełnienia błędu lub zaniedbania.
                    Arkusz oceny stanu technicznego podzielony jest na bloki dotyczące poszczególnych układów pojazdu, są to:
•   100 KOŁA
•   150 ZAWIESZENIE KÓŁ PRZEDNICH
•   200 UKŁAD KIEROWNICZY
•   250 ZAWIESZENIE KÓŁ TYLNYCH
•   300 UKŁAD HAMULCOWY
•   350 UKŁAD NAPĘDOWY
•   400 SILNIK I OSPRZĘT
•   500 UKŁAD ŁADOWANIA
•   550 ŚWIATŁA, SYGNALIZACJA
•   600 URZĄDZENIA UŁATWIAJĄCE WIDOCZNOŚĆ
•   700 NADWOZIE
                    Każdy z bloków zawiera kilkadziesiąt punktów opisujących kontrolowane węzły pojazdu. Po przeprowadzeniu kontroli / oceny często poprzedzanej demontażem (układ hamulcowy, układ przeniesienia napędu itp.) informacja o stanie węzła jest zapisywana, a w razie konieczności pojawia się dodatkowy komentarz.
                    Poza wypełnieniem arkusza oceny stanu technicznego wszystkie wykonywane czynności są dodatkowo ilustrowane fotograficznie. Fotografíe wykonywane są aparatem posiadającym matrycę o dużej rozdzielczości a w razie potrzeby przygotowywane jest dodatkowe oświetlenie. Wszystkie usterki, które są opisane w arkuszu posiadają ilustrujące je fotografie. Kompletna OCENA STANU TECHNICZNEGO pojazdu (arkusz oceny + zestaw fotografii na nośniku DVD) dostarczana jest do zleceniodawcy.

Z całością oceny stanu technicznego można zapoznać się odwiedzając stronę internetową biura www.br-tzip.pl
 
 

Contact Us

mgr inż. Zbigniew Nowosielski
Ptaki 11
05-332 Siennica
phone +48 (025) 799-20-08
cell +48 698-686-156