Rozstrzelali bijący na alarm dzwon

 
"STOCZEK ŁUKOWSKI": Prezentacja czołgu rozpoznawczego TK-S
 

  Na skwer miejski w centrum Stoczka wjechały polskie i nie- mieckie pojazdy wojskowe z czasów II wojny światowej, w tym czołg rozpoznawczy TK-S. Widzowie mogli zobaczyć sceny
z czasów kampanii wrześniowej 1939 roku. Zrekonstruowano m.in. scenę zestrzelenia bijącego na alarm na kościele dzwonu przez Niemców wkraczających do Stoczka 12 września 1939 roku.

 
  Kombatanci z łezką w oku przywoływali wspomnienia, budzące się na widok mundurów i uzbrojenia, dzieci ze zdziwieniem dopytywały się, jak się jeździło
w takiej tankietce. Odpowiedzi na te pytania udzielali pasjonaci historii z grup rekonstrukcyjnych, a przede wszystkim

Zbigniew Nowosielski - inicjator i realizator tego wydarzenia. Prezentacji  tankietki towarzyszyła promocja wydawnictw regionalnych oraz wystawa o tematyce wojennej. Po zakończeniu działań w centrum miasta ich uczestnicy w asyście grup rekonstrukcyjnych udali się na kwaterę wojenną na miejscowym cmentarzu, gdzie złożyli kwiaty ną grobie kapitana Henryka Nowosielskiego, któremu ta impreza była dedykowana.

Contact Us

mgr inż. Zbigniew Nowosielski
Ptaki 11
05-332 Siennica
phone +48 (025) 799-20-08
cell +48 698-686-156