There are no translations available.

Opis prac, w ramach których zrealizowane zostało odtworzenie układu wentylatora chłodniy czołgu rozpoznawczego TKS.

 
 
  W celu odtworzenia układu wentylatora chłodnicy nasz zespół przez długi czas poszukiwał oryginalnych elementów, wg których można byłoby zbudować kopię układu. Wyjazdy zagraniczne do Rosji (TKS w Kubince zaspawany - brak dostępu do części) i do Belgradu (TKF pozbawiony interesujących nas elementów) okazały się nieskuteczne.
  Kontakty z kolekcjonerami krajowymi poskutkowały wypożyczeniem potrzebnych elementów od Pana Jacka Kopczyńskiego.
  Studenci Wydziału SiMR Politechniki Warszawskiej pod moim kierownictwem wykonali dokumentację konstrukcyjną i technologiczną układu (dokumentacja załączona do opisu). W oparciu o wspomnianą dokumentację oraz wypożyczone oryginalne elementy została wykonana wierna kopia układu wentylatora składająca się z 53 części. Elementy składowe układu zostały wykonane zgodnie ze stosowaną w okresie międzywojennym technologią, z zachowaniem gatunków użytych materiałów i zastosowanych obróbek cieplnych. Okazało się, że wykonany, zmontowany i pomalowany układ wymaga dopasowania do zastanych, zrekonstruowanych w Ursusie elementów pancerza. Pierwsze problemy pojawiły się podczas instalowania sprzęgła podatnego zespołu przekazania napędu do przekładni pasowej wentylatora chłodnicy.
  Zapewnienie właściwej współpracy tych elementów wymagało wymontowania chłodnicy i zbiornika paliwa, a następnie skorygowania ustawienia silnika względem zespołu rozruchu ręcznego. Podczas napełniania układu chłodzenia okazało się, że w trakcie wykonywanych prac chłodnica się rozszczelniła. Spowodowało to kolejny demontaż i lutowanie chłodnicy.
Ustalenie położenia wspornika wentylatora wymagało następnych nieprzewidzianych działań. Blaszana obudowa kierująca strumień powietrza chłodzącego jest wykonana z błędem (oś tunelu powietrznego przesunięta o ok. 4 cm w prawo), co wymagało przesunięcia wspornika wentylatora. Sam wspornik okazał się o ok. 15 mm za wysoki do tego egzemplarza czołgu. Skrócenie wspornika wentylatora było dość kłopotliwe z powodu naglącego terminu.
  Podsumowanie ( zakres wykonanych prac)
 1. Poszukiwanie wzorca do rekonstrukcji.
 2. Opracowanie dokumentacji konstrukcyjnej:
  • sprzęgło jednokierunkowe wentylatora.
  • wentylator chłodnicy,
  • wspornik wentylatora,
  • napinacz pasków wentylatora.
 3. Opanowanie technologii wykonania elementów, pomiary twardości, dobór materiałów, zakup części znormalizowanych (łożyska, paski, smarowniczki, wkręty, śruby itp.)
 4. Modelowanie elementów z wykorzystaniem technik tradycyjnych i technologii 3D.
 5. Wykonanie elementów z wykorzystaniem technologii odlewniczych, tokarskich, frezerskich, szlifierskich, ślusarskich, spawalniczych i lakierniczych.
 6. Zainstalowanie zespołu wentylatora chłodnicy wymagające opisanych wcześniej prac modernizacyjnych.
   Szacunkowa wartość wykonanych prac i użytych materiałów wynosi 14900 zł (słownie: czternaście tysięcy dziewięćset złotych).
 
 
 

Contact Us

mgr inż. Zbigniew Nowosielski
Ptaki 11
05-332 Siennica
phone +48 (025) 799-20-08
cell +48 698-686-156