I Ogólnopolskie Sympozjum HRKP

Ogólnopolskie Sympozjum
Historyczny Rozwój Konstrukcji Pojazdów
Instytut Pojazdów
Politechnika Warszawska
ul. Narbutta 84
02-524 Warszawa

 
 
Komitet Naukowy Sympozjum:
Prof. dr hab. inż. Włodzimierz Kurnik – przewodniczący
prof. dr hab. inż. Jerzy Bajkowski
prof. dr hab. inż. Mirosław Nader
prof. dr hab. Jerzy Cisek
prof. nzw. dr hab. inż. Andrzej Reński
prof. dr hab. inż. Wiesław Grzesikiewicz
prof. dr hab. inż. Jerzy Wicher
doc. dr hab. inż. Andrzej Zieliński
prof. dr hab. inż. Jerzy Madej
 
Komitet Organizacyjny Sympozjum:
prof. nzw. dr hab. inż. Feliks Rawski – przewodniczący
mgr inż. Michał Makowski – sekretarz
mgr inż. Zbigniew Nowosielski
 
Adres Komitetu Organizacyjnego:
Instytut Pojazdów
Politechnika Warszawska
ul. Narbutta 84
02-524 Warszawa
tel./fax. 0-22-849-03-03
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
 
 
 
Politechnika Warszawska
Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych
Instytut Pojazdów
 
 
 
Ogólnopolskie Sympozjum
Historyczny Rozwój Konstrukcji Pojazdów
 
 
Warszawa, 17 kwietnia 2008 r.
 
 
17 kwietnia 2008 roku na Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej odbyła się pierwsza edycja Ogólnopolskiego Sympozjum pt. Historyczny Rozwój Konstrukcji Pojazdów.
 
Sympozjum było poświęcone szeroko rozumianej problematyce rozwoju pojazdów kołowych i gąsiennicowych. Było miejscem spotkania specjalistów zajmujących się historycznym i technicznym rozwojem pojazdów. Było też miejscem spotkania osób zajmujących się rekonstrukcją oraz szeroko rozumianą konserwacją pojazdów zabytkowych.
 
Organizacyjnie Sympozjum podzielone było na następujące części:
 
 •  sesja plenarna, podczas której wygłoszone zostały następujące referaty:
 • prof. nzw. dr hab. inż. Feliks Rawski: „Pojazdy z napędem parowym oraz spalinowym w latach 1905 – 1935, ich charakterystyka i wskaźniki porównawcze”
 • dr hab. inż. Krzysztof Wisłocki: „Historyczny rozwój silników do napędu pojazdów”
 • mgr inż. Zbigniew Nowosielski: „Rekonstrukcja tankietki TKS, zastosowane technologie oraz zagadnienia organizacyjne w procesie rekonstrukcji”;
 
 •  sesja plakatowa (posterowa), podczas której uczestnicy Sympozjum zaprezentowali swoje osiągnięcia związane z historią pojazdów oraz dotyczące rekonstrukcji o konserwacji;
 •  pokaz dynamiczny sprawności czołgu rozpoznawczego TKS na dziedzińcu Wydziału;
 •  prezentacja pojazdów historycznych ustawionych na parkingu Politechniki przy ul. Narbutta 84.
 
  Można było obejrzeć następujące pojazdy:
 • czołg zwiadowczy TK-S
  oraz samochody:
 • Toyota Land Cruiser FJ 40,
 • Toyota Land Cruiser FJ 45,
 • Citroen BL 11,
 • Citroen DS. 21.
 
 

Zobacz zdjęcia z sympozjum:

 
 
 

Referat wygłoszony podczas I-ego HRKP:

 
Opis procesu technologicznego odbudowy tankietki TK-S
mgr inż. Zbigniew Nowosielski
 

Referat zgłoszony do sympozjum:

 
Raport z badań polskich zdobycznych maszyn: tankietki TK-S, ciągnika "PZINŻ"
mgr inż. Zbigniew Nowosielski
mgr inż. Sergey Savov
 
 

Contact Us

mgr inż. Zbigniew Nowosielski
Ptaki 11
05-332 Siennica
phone +48 (025) 799-20-08
cell +48 698-686-156